ANBI

Stichting Dankbaar.org is opgericht met een notariële akte op 20 oktober 2011.
Aan de Stichting is de Anbi-status toegekend. Dat betekent dat er voor schenkers ruimere mogelijkheden zijn om onze stichting te steunen, maar ook dat er een aantal zaken op een rijtje moeten staan voor de belastingdienst. Deze zijn hieronder vermeld:

Postadres: Fien de la Marlaan 87, 3584 ZW Utrecht

Bestuur: A.L. Doesburg (voorzitter), A.H. Baars (penningmeester), A.I. Tsilavis (secretaris).

Bestuur en vrijwilligers ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte kosten.

Fiscaal nummer: 851023344

Doelstelling: De stichting heeft ten doel: het bewust maken van mensen, met name jongeren, van de rol van dankbaarheid in het leven en het opzetten en ondersteunen van projecten voor jongeren op dit gebied en op andere gebieden, en alles wat in de ruimste zin genomen met het vorenstaand verband houdt.

Bijlagen: Jaarverslag 2013
Jaarverslag dankbaar 2011-12
Jaarverslag en jaarrekening Stichting Dankbaar 2011-2012
Jaarverslag en jaarrekening Stichting Dankbaar 2014
Jaarrekening 2015
Beleidsplan Stichting Dankbaar 2015-2016